Choď na obsah Choď na menu
 


ZDRAVIE...

 

 

ZDRAVIE PODĽA WHO A WFMH.

 

"Jedným z najdôležitejších základných predpokladov na zvládnutie nárokov života a prostredia je zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vypracovala definíciu zdravia, podľa ktorej je

zdravie stavom úplného telesného, duševného a sociálneho blaha.

 

Za zdravého sa považuje človek, ktorého aktuálny stav je charakterizovaný

1. neprítomnosťou choroby alebo poruchy

2. tým, že fyziologické miery nesignalizujú riziko pre zdravie

3. dotyčný jedinec žije zdravým životným štýlom.

 

Súčasťou a prejavom, ale i predpokladom zdravia je duševné (psychické, mentálne) zdravie. Definovať duševné zdravie je nesmierne obťažné, pretože má veľa charakteristík. Vhodnejšie je preto opísať, akí sú duševne zdraví ľudia. Svetová federácia duševného zdravia (WFMH) poskytuje tieto charakteristiky:

 

1. Majú sami k sebe dobrý postoj - nenechajú sa premôcť vlastnými emóciami, ako je strach, hnev, žiarlivosť, pocity viny alebo starostí; nepodceňujú ani nepreceňujú svoje schopnosti; dokážu sa povzniesť nad životné neúspechy; majú tolerantný postoj tak k sebe, ako aj k iným; dokážu sa na sebe zasmiať; dokážu prijať svoje nedostatky; majú primeranú sebaúctu;cítia sa schopní vyrovnať as s väčšinou situácií; dokážu sa tešiť z jednoduchých, každodenných vecí.

 

2. Cítia sa dobre medzi inými ľuďmi - dokážu prejavovať lásku a brať do úvahy záujmy druhých; majú trvalé a uspokojivé osobné vzťahy; majú radi druhých a dôverujú im a udruhých predpokladajú taký istý postoj k sebe; rešpektujú rozdiely medzi ľuďmi; nevyužívajú druhých, ale zároveň nedovolia, alby druhí zneužívali ich; cítia, že sú súčasťou skupiny; cítia zodpovednosť k druhým ľudským bytostiam.

 

3. Sú schopní zvládať požiadavky života - pri objavení sa problémov hneď niečo podnikajú na ich zvládnutie; akceptujú svoju zodpovednosť; kde je to možné, upravujú svoje prostredie a kde je to nevyhnutné, prispôsobia sa; plánujú vopred a neobávajú sa budúcnosti; vítajú nové skúsenosti a myšlienky; využívajú svoje schopnosti; stavajú si realistické ciele; sú schopní sami urobiť vlastné rozhodnutia; sú spokojní, keď všetko, čo robia, robia s celým úsilím."

 

(citované z: Marián Košč: Základy psychológie, SPN, 2003 /doplnené vydanie/)

 

Ďalej autor už ako psychológ uvádza, že to, čo tomu bráni sú najmä rôzne záťaže a stres, ktorý človek zažíva, a ktorý potom vedie k vytvoreniu si tzv. adaptačných mechanizmov, t.j. rôznym druhom prispôsobenia. 

(...Tie súvisia najmä s tým, ako človek o danej situácii a "nutnosti" prispôsobiť sa zmýšľa. Ak o určitom druhu situácií zmýšľa veľa ľudí podobne, a to i niekoľko generácií, hovoríme o "zažitých vzorcoch správania"... Tie niekedy ľuďom nedovolia riešiť nové situácie novým spôsobom - a o tom by sme my radi s ľuďmi hovorili. Aby si mohli vybrať...)

 

Ďalšia charakterisika zdravia sa týka sociálneho blaha,

ktoré súvisí zo zdravím celej spoločnosti.

 

A na to tiež môžu vplývať -aj- jednotliví ľudia.

Alebo - môžu si vybrať z dvoch možností: buď sa snažia to zmeniť (konajú, robia "akciu"), alebo sú toho "obeťou" (konajú len čo musia, reagujú).