Choď na obsah Choď na menu
 


Východiská - náčrt

 

 

Vychádzame z nášho CITU pre to, čo považujeme za pravdivé, skutočné, pravé, dôstojné človeka a zdravé.

 

U niektorých ľudí nachádzame inšpiráciu, lebo vnímame, že tieto kvality sú v nich prítomné.

 

Patria medzi nich najmä:

 

Jörg Hermann Schröder

Pär Ahlbom

(a ich praktické, duchovno-realistické poňatie diela Rudolfa Steinera)

 

Rudolf Steiner (1861-1925), zakladateľ anthroposofie

 

Marcel Vanek

 

Carl Rogers (zakladateľ humanistiskej psychológie, žil v 20.st.)

 

 

Bádatelia o vode a o inom

Ralf Rössner (IMTON)

Alexander Lauterwasser (wasserklangbilder)

vedci z Inštitútu prúdenia v Herrischriede (Stroemungsinstitut)

Masaru Emoto (HadoLife)


vedúci nemeckého Sonettu - Gerhard Heid, Beate Oberdorfer

 

a iní

 

 

 Zdravá ľudskosť -

 

Zdravie  a ľudskosť z hľadiska anthroposofie - náznak

 

Zdravie podľa anthroposofickej vedy sa nejaví ako "neprítomnosť choroby", ale ako schopnosť vyrovnať všetky nezdravé, nevyvážené stavy. Túto schopnosť má naše "životné telo", telo éterné /éterické, ktoré zabezpečuje okrem iného aj celistvosť tela, jeho tvary a fungovanie základných životných procesov. 

Anthroposofia ukazuje možnosti ako je možné životné telo človeka posilniť, rozvíjať, resp. ako ho u dieťaťa nezničiť na celý život. Ak má človek silné životné telo, je to ako "ochranný obal" - napr. ho nedostane do dlhodobej nerovnováhy žiaden duševný výkyv, žiaden slovný útok, a hocijaký nezdravý stav vie do 3 dní vyrovnať..


Podstatným príspevkom (ak nie rozhodujúcim) pre zdravie človeka je ak našiel svoju cestu a kráča ňou. T.j. - kto našiel svoju úlohu v živote, kto žije v duchu cesty, ktorú si (takpovediac) sám v nebi predtým predsavzal, ten je zdravý.

 

Iný aspokt zdravia človeka je, ak koná ako človek - teda zo svojho duchovného JA. To je zároveň aspekt hlboko ľudský, človečenský - to je to, čo robí človeka človekom. Anthroposofia ukazuje tiež spôsoby, ako je možné cvičiť konanie zo svojho "vyššieho Ja".

 

Dnešná spoločnosť sa často zameriava na fyzické aspekty člvoeka alebo jeho duševné aspekty. Ľudia poznajú pohnútky pre svoje správanie často len fyzické alebo duševné. Konanie, ktoré by vedome smerovalo k posilneniu nášho životného tela alebo nášho vyššieho Ja, ktoré má duchovný pôvod nie je ani bežné, ani bežne známe - a to je možno jeden z dôvodov, prečo dnešná spoločnosť potrebuje stále viac lekárov a farmaceutických spoločností...

 

Viac sa na týchto stránkach o tom asi nedozviete, lebo nevidíme zmysel o tom veľa písať. Ale je dobré vedieť aspoň teoreticky, že existuje celé umenie postavené na základoch Európskej kultúry, ktoré posilňuje tak zdravie (životnú silu) ako aj ducha človeka a volá sa eurytmia (pracuje -zjednodušene povedané a mnou osobne sformulované- podľa presných duchovných zákonitostí s vedomím tela a priestoru vo vzťahu k naživo hovorenému umeleckému slovu alebo k naživo hranej akustickej, zväčša vážnej hudbe), a že existuje pedagogika, ktorá je celá zameraná na to, aby človek keď vyrastie mohol byť zdravý a pokojne dospieť k svojmu poslaniu a mať silu si ho aj žiť - pedagogika Rudolfa Steinera ("umenie výchovy", je základom tzv. waldorfskej pedagogiky.).