Choď na obsah Choď na menu
 


Iris Johansson

je žena žijúca vo Švédsku,

ktorá sa vďaka - asi geniálnemu - svojmu otcovi dokázala vysporiadať so svojím autizmom natoľko, že dnes takzvane "normálne" vyzerá i pracuje. Stálo ich to oboch tisícky hodín cvičenia a práce...

Vďaka svojmu komunikačnému handicapu a nespojenosti so svojimi pocitmi bola nútená prebádať oblasť ľudskej komunikácie i pocitov cez myslenie, a vďaka tomu, že ponachádzala v tomto bádaní mnohé z toho, "ako človek funguje", je dnes poradkyňou a supervízorkou nielen v oblasti práce s postihnutými, ale aj v oblasti komunikácie a vzťahov všeobecne .

Iris Johansson chodí konzultovať s učiteľmi, žiakmi i rodičmi i v škole Solvik v Järne (Švédsko), založenej na základoch tzv. intuitívnej pedagogiky, a zúčastňuje sa spolu s učiteľmi tejto školy i niektorých kurzov intuitívnej pedagogiky, ktoré títo vedú (najmä vo Švédsku a v Nemecku).

(Dá sa povedať, že kurzy intuitívnej pedagogiky sa robia vlastne vďaka nej, lebo ona si všimla, že v Solviku je to iné než na iných školách i podobného typu - ona si všimla, že tam sú učitelia sami sebou, a so žiakmi komunikujú nenátlakovo, v pravde, otvorene... umožňujúc tým deťom "primárnu náladu". A povedala im - viete, čo vy vlastne robíte? Skúste na to prísť, ako to robíte, aby ste to mohli dávať ďalej...)

 

Jej vlastný príbeh jej umožňuje podať svedectvo "autistu zvnútra" - teda to, ako prežíva svet, seba  a svoje okolie človek, ktorý túto konštitučnú "vadu" (autizmus) má.

Na druhej strane, to, že nie je obostrená oblakom vlastných pocitov jej umožňuje vidieť ľudí a medziľudskú komunikáciu jednak bez posudzovania a jednak - takpoviediac "nahú" - so všetkým, čo v nej je.

 

Pre lepšie zorientovanie sa v tom, čo všetko v nás i v našej komunikácii prebieha, rozlišuje Iris svet primárny a seknundárny, ktoré keď sa popletú a nahradia jeden druhý, tak to spôsobuje vnútorný zmätok pre nás (a v prípade detí alebo postihnutých ľudí zmätok prichádzajúci a ovplyvňujúci ich zvonku).

Viac o tomto rozlíšení viď odkaz Iris - príspevky.

 

 

Iris Johansson prejavila po našom stretnutí záujem prísť na Slovensko. Bola tu 8.-12. augusta 2008.

Mala dve stretnutia, v Bratislave,

a s menšou skupinou tzv. "primárnu prácu" u nás na Kopci.

 

Na stretnutiach v Bratislave boli viacerí rodičia autistických detí, a tak hoci bolo stretnutie zamýšľané ako dvoj-témové - o autizme a o tom, "ako funguje človek". čo je téma, ktorou sa Iris najviac zaoberá - väčší priestor si napokon vyžiadali naliehavé otázky  rodičov autistických detí. Je z toho spravený záznam, ktorý je prepísaný, a hoci z písaného slova sa nedá mnohé odčítať - (lebo odpovede vznikali v atmosfére ktorú zažili len prítomní, a okrem toho všetky vyslovené slová i odpovede boli mienené ako odpoveď na vnútorné i vyslovené otázky tých ľudí, ktorí tam boli prítomní) - je k dispozícii na stránkach "apla" (ako nezverejnená stránka). 

V prípade Vášho záujmu o uvedený dokument Vás prosíme o uvedomenie si vyššie popísaných súvislostí - písaný text je vždy v niečom obmedzujúci oproti živému zážitku. Prístup Iris je však v mnohom tak jedinečný, že snáď aspoň ako prvé stretnutie sa s ním môže poslúžiť.

Čo sa týka získania možnosti nahliadnuť do tohto záznamu, je možné ozvať sa administrátorom stránky www.apla.cz, a požiadať o link na tento dokument.

(Je však možné požiadať aj nás o zaslanie uvedeného dokumentu cez e-mail.)

 

Web stránky Iris v švédštine: www.insidan.nu

 

 

Ospravedlňujeme sa, že sme túto stránku nechali od augusta 2008 do marca 2009 neobnovenú.