Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

***

Kopec intuitívnej pedagogiky

 

  

***

 

 

 

Kopec intuitívnej pedagogiky myslíme ako priestor (na kopci, kde bývame), kam môžu prichádzať ľudia a spolu s nami sa učiť, hrať sa a cvičiť intuitívno-pedagogické hry či cvičenia Pära Ahlboma, ktoré sú nesúťaživé, napomáhajúce rozvíjaniu telesnej i skupinovej koordinácie; a zároveň umožňujú zúčastnenému i pozorujúcemu človeku byť plne zaujatý, postupne si "budovať pojmy", t.j. "vedomosť tela" (teda schopnosť uskutočniť zamýšľané - so svojím telom i spolu s ostatnými), a zároveň vidieť rozdiel medzi tým, čo je "správne" a tým čo aj "sedí" (prúdi, ladí).  Využíva sa pri tom okrem iného pohybová i hudobná improvizácia, hry, cvičenia... ktoré ak si človek zažije, môže byť bližšie k chápaniu detského sveta, a bližšie k tomu, aby ponechal tento detský, ale aj svoj vnútorný i okolitý svet  onomu "prúdeniu", ktoré "sedí".

S prúdom intuitívnej pedagogiky je spojené vedomie o možnosti nenásilnej, nenátlakovej komunikácie, a vedomie o tom "prvotnom /primárnom/" v nás, ktoré vníma hodnotu a zmysel života v tom, že je žitý... Také vedomie umožňuje a rozvíja stále hlbší vzájomný rešpekt a úctu, a záujem o človeka - takého, aký práve je.

My sami sa v tomto všetkom pokladáme len za postupne učiacich sa; 

- a chceme pozvať k tomuto učeniu sa tých, ktorí majú chuť sa učiť s nami...

(viac intuitívnej pedagogike, ako aj o našich zámeroch, víziách, a východiskách v ďalších odkazoch)

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Hľadáme tých,

 

ktorým sa naša idea tiež páči, pokladajú ju za zmysluplnú, a i tých, ktorí cítia, že by nám i jej radi pomohli na Zem.

 

 

O nás

 

 

Študujeme intuitívnu pedagogiku v Nemecku (chodíme tam tak raz do mesiaca) a radi by sme rozšírili povedomie o intuitívnej pedagogike a o možnostiach, ktoré sa cez ňu črtajú, i na Slovensku.

 

Chceme ponúknuť aj pre tento zámer okolie miesta, kde bývame a ktoré máme v správe (teda v zodpovednosti, nazývanej vlastníctvo). 

 

 

 

 

Sme zatiaľ ešte stále úplne na začiatku, a tak nám pomôže každý druh podpory, záujmu i pomoci.

 

 

V prípade Vášho záujmu pomôcť nám, alebo sa prísť s nami zahrať sa nám prosím ozvite.

 

 

 

 


 

 

 

HRAVÉ STRETNUTIA:

 

-toho času hlavne na požiadanie

- viď odkaz 
"Teraz - čo robíme"